Hedef Pazar Araştırmaları

İhracat Hizmetleri
Temmuz 22, 2020
Satın Alma ve Ürün Tedariği
Temmuz 22, 2020
İhracat Hizmetleri
Temmuz 22, 2020
Satın Alma ve Ürün Tedariği
Temmuz 22, 2020

​Günümüzde uluslararası ticaret ile uğrasan bir çok küçük ve orta ölçekli işletme uluslararası pazar araştırmasına gerekli önemi vermemektedir. Tam olarak ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilmediklerinden de uluslararası satış ve pazarlamada yanlış kararlar almaktadırlar. Sadece uluslararası fuarlara katılmak “pazar araştırması yapmak” demek değildir. Eğer bu amaçla herhangi bir sektörel fuara gidiliyorsa, bu sizi sadece o fuarda rakiplerinizi ve potansiyel müşterilerinizi tanımanıza yardımcı olmaktan öteye götürmez. Uluslararası fuarlara katılma kararı yapılan pazar araştırması sonucu alınan bir karar olmalıdır.

Peki, nedir bu uluslararası pazar araştırması? Nasıl yapılır? Bize nasıl yardımcı olur?

​Temel olarak uluslararası pazar araştırması; herhangi bir piyasada, herhangi bir ürünün nasıl satılacağı ve pazarlanacağı konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynakların toplanmasında işletmelere destek veren önemli araçlardan bir tanesidir. Her başarılı ithalat ve ihracat planı, üzerinde titizlikle çalışılmış bir pazar araştırması ile başlar. İhracat planlamasından pazar giriş stratejilerinin belirlenmesine, tüketici davranış ve taleplerinin analizinden fiyat politikalarının oluşturulmasına kadar etkin bir rol oynar. Kısacası bir dış ticaretçinin olmazsa olmazıdır. İlk defa organize edilecek bir pazar araştırması düşünüldüğünden çok daha zor olacaktır, çünkü daha önce hiç bir bilgi sahibi olmadığınız piyasa hakkında güvenilir bilgi ve kaynaklara ulaşmak bu organizeyi hiç yapmamış işletmeler için pek kolay bir süreç olmayacaktır.

Araştırma süreçlerinden bahsetmeden önce, iyi hazırlanmış bir araştırma raporunun işletme içerisinde ne gibi faydalar sağlayabileceğine bir göz atalım.

  • STRATEJİK PLANLAMA: Pazar araştırması iş planının alt bileşenleri olan pazarlama, finans, dağıtım ve ürün geliştirme kollarının geliştirilmesinde büyük rol oynar. İhracatını ya da ithalatını yapacağınız pazara, ürüne ya da müşteriye yönelik stratejiler belirlemenizde destek sağlar.
  • PAZAR POTANSİYELİ: Uluslararası bir pazarda herhangi bir ürün ya da hizmete olan talebi tahmin etmek stratejik ve finansal planlamanın en önemli unsurlarındandır. İyi bir pazar araştırması; rekabetin yüksek olduğu piyasalarda, firmalara ürün ve hizmetlerinin güçlü yönleri ile ilgili gerçekçi bir analiz yapmalarına olanak verir.
  • KARAR ALMA SÜRECİ: Pazar araştırması; yöneticilerin hangi piyasa, ne zaman ve ne tür bir strateji ile girecekleri konusunda yardımcı olur. Yüksek maliyetli hatalara sebep olacak riskli kararların alınmasına ve potansiyel tehditlerin oluşmasına engel olmada yardımcı olur.
  • YENİ FIRSATLAR: Pazar araştırması ürün ve hizmetler ile ilgili yeni fırsatların keşfedilmesine olanak sağlar. Potansiyel fırsatların değerlendirmesinde ve en uygun olanın seçilmesi için gerekli veri ve bilgi akışını sağlar.
  • FAYDA MALİYET ANALİZİ: Her işletme kararının işletmeye fayda ve maliyetleri vardır. İyi bir pazar araştırması potansiyel getirinin, risk ve maliyetlerin karsında nasıl dengeleneceği konusunda fayda sağlar.
  • PAZARLAMA SÜREÇLERİ: Pazar araştırması piyasadaki müşteri isteklerinin ve bu istekleri karşılayan ürün ve hizmetlerin sunulacağının belirlenmesinde kullanılır. Buna ek olarak, rakip ürün ve hizmetler ile kıyaslamada ve ürün modifikasyonu ile ilgili bilgi ve veriyi sunar.
  • RİSKLERİN MİNİMİZASYONU: Hedef pazarda, pazarlama kanadında ya da ithalat ve ihracat süreçlerinde oluşabilecek risklerin önceden tespitinde ve önlemlerin alınmasında pazar araştırma verileri etkin rol oynar.
  • SORUNLAR & ZORLUKLAR: Pazar araştırması hedef ve potansiyel pazarlarda gerçekleşebilecek politik, ekonomik, yerel ve kültürel risklerin tespitinde gerekli bilgi ve veriyi sağlar.